Aktívne starnutie a Age Management / konferencia TCU 2015

23.09.2015 KONGRES HOTEL DIXON, ŠVERMOVA 32, BANSKÁ BYSTRICA

Vývoj situácie v oblasti postavenia starších ľudí na trhu práce bude jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich budúcivývoj slovenskej spoločnosti, pretože osoby v preddôchodkovom veku sú jednou z ohrozených skupín na trhu práce.

Ako zvyšovať mieru zamestnanosti a zamestnateľnosť starších ľudí vo veku 50 a viac rokov? Aké kompetenciechýbajú tejto cieľovej skupine? Čo ukazujú výsledky meraní (PIAAC) zručností respondentov v banskobystrickom kraji?

Pozvánka a registrácia

Příloha
h1