Názov firmyikona zoradenia Sídlo v kraji Webová stránka
Academia Istropolitana Nova/AINova Bratislavský http://www.ainova.sk/
Age Managmenet Balancing, o.z. / Manažment veku, o.z. Bratislavský agemanagement.sk
Agentúra Apollo spol. s r.o. Bratislavský p://www.skolenia.net
Agentúra Apollo spol. s r.o. Bratislavský http://www.skolenia.net
Agentúra TEMPO, s.r.o. Žilinský http://www.tempo.sk/
AGROINŠTITÚT Nitra, štátny podnik Nitriansky http://www.agroinstitut.sk
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva,n.o. Žilinský
Akadémia vzdelávania Čadca o.z. Žilinský http://www.aveducation.sk
Akadémia vzdelávania Michalovce o.z. Košický www.aveducation.sk
Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. Banskobystrický http://www.akademiavzdelavania.sk/sk/partneri/partner/akademia-vzdelavania-novohrad
Akadémia vzdelávania Zvolen Banskobystrický www.akademiavzdelavania.sk
ALA BAMA, s.r.o. - Euroformes Žilinský http://www.euroformes.com
Andragos, s. r. o., Trenčiansky www.andragos.sk
Andromedia SK, s.r.o. Košický http://www.andromedia.sk/
ARISTO, s.r.o. Košice Košický http://www.vzdelavanie-aristo.sk/
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike Slovensko http://www.aivd.sk
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií Bratislavský www.akoi.sk
Assessment Systems Slovakia, s. r. o. Bratislavský http://www.asystems.as
AT CONSULT spol. s r. o. Bratislavský http://www.atconsult.sk
BBSK – Pohronské osvetové centrum Banskobystrický http://www.osvetaziar.sk/
BIDENSKA - vzdelávacia agentúra Prešovský http://www.bidenska.sk/
BKS Úspech, s.r.o. Bratislavský http://www.bksuspech.sk/
BOZP Danny Agency s.r.o., Nitriansky http://www.bozpslovakia.sk
BVH, s.r.o. Trenčiansky http://www.bvh.sk/
Centrum Memory, n.o. Bratislavský www.centrummemory.sk
Centrum vzdelávania MPSVR SR / Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislavský https://www.ia.gov.sk
Check IT s.r.o. Žilinský http://www.learn2code.sk
CKV Consult, s.r.o. Bratislavský http://www.ckvconsult.sk/
Coachingplus Bratislavský www.coachingplus.org
CREDIT 0623, Ing. Liška Bratislavský http://www.credit0623.sk/
Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Bratislavský http://www.dekra.sk
Die Berater Slovensko, s. r. o. Bratislavský http://www.dieberater.sk/
Dimensions Consulting Services s.r.o. Bratislavský http://www.dimensions.sk
E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s . r. o. Nitriansky http://www.eku.sk/
Education, s.r.o. Slovensko http://www.education.sk
Eduka - vzdelávacie centrum Bratislavský http://www.eduka.eu.sk/
Elena Mašlonková T I N A Banskobystrický
EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. Banskobystrický http://www.e-ducation.com
ERVES, n.o. Trenčiansky http://www.erves.sk/
EUROFORMES, a. s. Žilinský http://www.euroformes.com
Exim trade s.r.o. Nitriansky
GAMO a.s. Banskobystrický http://www.gamo.sk
Global Education Centre s.r.o. Košický http://www.global-education.sk
GOPAS SR, a.s. Bratislavský http://www.gopas.sk
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Trenčiansky http://www.hbp.sk
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Bratislavský http://www.ibv-nbs.sk
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislavský http://www.ibp.sk
Inštitút celoživotného vzdelávania STU Bratislava Bratislavský http://icv.stuba.sk/
Inštitút jazykov a vzdelávania, s.r.o. Žilinský http://www.ijav.sk/
Inštitút pre verejnú správu Bratislavský http://www.ivs.sk
h1