Čo sa stalo s PLUS v ERASMUS+

Európska komisia navrhuje zdvojnásobiť celkový rozpočet programu Erasmus+, ale podiel pre vzdelávanie dospelých zostáva rovnaký.

Potenciálna cieľová skupina vzdelávania dospelých je však výrazne väčšia ako v akejkoľvek inej vzdelávacej oblasti. 

Příloha
h1