EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2018

AIVD a Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Vás pozývajú na banskobystrickú andragogickú konferenciu. 

Pre členov AIVD zľavnené vložné : 20 Eur.

Příloha
h1