EPALE REGIO - semináre pre rozvoj vzdelávania dospelých

Srdečne Ťa pozývame a tešíme sa na stretnutia:

BRATISLAVA / 10.05.2018  / Katedra pedagogiky a andragogiky, Univerzita Komenského, Gondova 2

BANSKÁ BYSTRICA / 22.05.2018 /Katedra andragogiky, Univerzita Mateja Bela, Ružová 13

PREŠOV / 23.05.2018 / Katedra andragogiky, Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 1

 

PROGRAM

9:00 - 9:15      Registrácia

9:15 – 9:30      Otvorenie seminára a predstavenie EPALE – Európskej platformy pre vzdelávanie dospelých

                        Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania (BA)

                        Klaudius Šilhár, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (BA/BB/PO)

9:30 – 12:30    GDPR - ochrana osobných údajov po novom

                         Vladimír Salaj, VM Corporation (BA/BB/PO)

12:30 – 13:30  Obedná prestávka

13:30 – 14:15 Learning Design / Ako inovovať a navrhovať vzdelávanie?

                       Braňo Frk, Learning Designer, OPPUS (BA/BB/PO)

14:15 – 15:00  Gamifikácia / Ako využiť herný dizajn vo vzdelávaní na dosiahnutie lepších výsledkov?

                       Oliver Šimko, Gamification Designer, Luducrafts (BA/PO)

15:00               diskusia, neformálny networking

Najprv Ťa vystrašíme pokutou 20 miliónov euro a potom vysvetlíme ako na GDPR. Zákon sa čítať nebude a budeš sa môcť spýtať na to, čo Ťa trápi. Gamifikácia a Learning design? Hry nás dokážu motivovať, udržať si našu pozornosť a priniesť nám nové poznatky bez toho, aby sme mali pocit že sa učíme. Ukážeme Ti, aké prvky herný dizajn využíva na podporu vzdelávania a ktoré z týchto prvkov si môžeš odniesť do vlastných vzdelávacích programov a kurzov (case studies, nástroje a odporúčania). A tiež predstavíme nástroje na prezentáciu aktivít a projektov a vzájomnú spoluprácu vzdelávacích inštitúcií. 

Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebné, aby si sa zaregistroval.

Prosím, potvrď svoju účasť najneskôr do 18. mája 2018 prostredníctvom on-line registračného formulára.

 

Priebeh akcie bude dokumentovaný a zaznamenávaný, fotografie/videá budú zverejnené na webstránke a FB stránke AIVD, ŠIOV, EPALE. 

Příloha
h1