Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu

Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu (New skills agenda for Europe), ktorý bude  z pohľadu slovenského predsedníctva v Rade EÚ kľúčový.

Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí ministerstva školstva Marek Moška pri tejto príležitosti uviedol: „Rokovaním o odporúčaní Rady týkajúceho sa vytvorenia záruky získania zručností budeme počas predsedníctva sledovať zvýšenie úrovne vzdelania dospelých vrátane ich digitálnych, podnikateľských a prierezových zručností. V rámci revízie Odporúčania o zriadení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie sa zameriame na rozvoj nástrojov a služieb v oblasti zručností a kvalifikácií a na zlepšenie ich porovnateľnosti“.

Viac info v slovenčine

Predstavenie programu v angličtine

 

Příloha
h1