Informačný servis InfoNet

Informačný servis pre vzdelávanie dospelých v Európe znova štartuje

Európska informačná sieť vzdelávania dospelých (European InfoNet Adult Education) je unikátna služba na šírenie informácií z oblasti vzdelávania dospelých z krajín Európy a inštitúcií EU. Bola vyvíjaná ako súčasť Európskeho projektu a v súčasnosti sa po ročnej pauze znova obnovuje. Okolo 30 korešpondentov z celej Európy – žurnalisti z odborných magazínov a iný experti – vytvárajú články pre InfoNet v súlade s presne stanovenými kritériami kvality; následne sú tieto články voľne dostupné v online databáze. Navyše, Infonet spúšťa bezplatnú službu e-mailového newsletteru, rozosielaného každé dva mesiace. Niektoré z najpodstatnejších článkov a skrátené verzie nájdete v rámci newsletteru. V predchádzajúcom období mal newsletter 4400 odberateľov.

Infonet začal v roku 2005, a po krátkej prestávke v roku 2012, informačný servis v roku 2013 pokračuje. Vo vedení projektu je Catholic Federal Association for Adult Education (KBE) v Nemecku; InfoNet je projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania EU / Grundtvig. V sieti Infonet je zapojených približne 35 strešných organizácií, prepojených v európskej sieti.

Domovská stránkaInfonetu: http://www.infonet-ae.eu, kde sa nachádza link s žiadosťou o InfoLetter a bezplatná registrácia na používanie databázy.

h1