Komparácia kvalifikácií v rámci medzinárodne mobilných zamestnaní

Aké sú požiadavky (ČR, AUT, SR) na zamestnancov v najfrekventovanejších profesiách v prihraničných oblastiach? Ako byť kvalifikovaným pre prácu v zahraničí? Aké sú rozdiely v získaní kvalifikácie vo formálnom a neformálnom vzdelávaní v uvedených krajinách? + príklady z praxe na tému opatrovateľstvo.

Příloha
h1