Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní / konferencia TCU 2015

PROGRAM

10:00 – 10:30 Registrácia účastníkov


10:30 – 11:00 Otvorenie konferencie, úvodné slovo
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR


11:00 – 11:15 Kvalita vo vzdelávaní dospelých na Slovensku
Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

11:15 – 11:30 Prezentácia Kvalita vo vzdelavani dospelych v ČR (T. Langer)
Mgr. Tomáš Langer, viceprezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.


11:30 – 11:45 Predstavenie výsledkov projektu Národná sústava povolaní
PaedDr. Lucia Dítětová. manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.


11:45 – 12:00 Predstavenie výsledkov projektu Národná sústava kvalifikácií
Mgr. Alexandra Junášková, projektová manažérka NSK (ŠIOV)


12:00 – 12:15 Predstavenie výsledkov projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce
JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania

12:15 – 13:00 Panelová diskusia

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 16:00 EPALE / Elektronická platforma vzdelávania dospelých / Program pozri tu

 Na konferenciu sa môžete registrovať tu.

Příloha
h1