Medzinárodná andragogická konferencia v Prešove / 13.september 2018

pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu "Edukácia dospelých - teória a prax", ktorá sa uskutoční 13.9.2018 v Prešove. Konferenciu organizuje Katedra andragogiky na Prešovskej univerzite v Prešove v spolupráci s AIVD a SPdS pri SAV.

Pozvánka

Prihláška
Program
Vedecký výbor
Pokyny k príspevkom

h1