Návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku už v pripomienkovom konaní

NPRVV je na internom pripomienkovom konaní ministerstiev a nemá fixné termíny.

Příloha
h1