Výkonný výbor asociácie

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD v SR

Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., viceprezident AIVD v SR

Katedra andragogiky Pdf UMB v Banskej Bystrici

 

doc. Ing. Peter Szovics, PhD., viceprezident AIVD v SR

Inštitút bankového vzdelávania,  Národná banka Slovenska

 

Mgr.Klaudia Bednárová

the Bridge

 

Ing. Milan Fančovič

Inštitút bezpečnosti práce

 

PhDr. Marek Lukáč, PhD.

Katedra andragogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

 

PhDr. Zuzana Štefániková

Academia Istropolitana Nova   

 

PhDr. Veronika Vasilová, PhD.

Asociácia kultúrno osvetových inštitúcií

 

Ing. Jaroslav Výboštek

V a V Akademy, s.r.o.

 

 

Revízna komisia

 

PhDr. Svetlana Chomová, PhD.

Národné osvetové centrum 

 

Mgr. Jana Krkošková

Akadémia vzdelávania Čadca

 

Ing. Vladimír Hlinka

Odbor celoživotného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Fančovič Milan, Ing.,

Inštitút bezpečnosti práce

Frk Branislav, PhDr., PhD.,

Prešovská univerzita

Gramata Ján, Ing.,

Erves, n.o.

Krystoň Miroslav, doc. PaedDr., CSc.,

Univerzita Mateja Bela

Štefániková Zuzana, Mgr.,

Academia Istropolitana Nova

Steiner Andrej, Mag.,

die Berater Slovensko, s.r.o.

Szovics Peter, Ing. PhD.,

Inštitút bankového vzdelávania NBS

Trgala Peter, Ing.,

Education.sk

h1