Príručka kvality

Názov publikácie: Manažérstvo kvality vo vzdelávacích inštitúciách
Druh publikácie: Informačná brožúra
Autori: Mikuláš Čollák, Ladislav Majchrák
Úprava publikácie: MASM Žilina
Náklad: 350 kusov
Rok vydania:  2007
Copyright: © MASM Žilina
Vydáva: Gerlach Print, spol. s r. o. v spolupráci s AIVD v SR
 
ISBN 978-80-89142-10-1
 
Publikácia oboznámi záujemcov orientovaných na vzdelávanie dospelých so základnými pojmami, ktoré sa používajú v manažérstve kvality: s obsahom normy ISO 9001, zodpovednosťou manažmentu, manažérstvom zdrojov, realizáciou produktu, meraním, analýzou a zlepšovaním a najmä postupmi implementácie požiadaviek ISO 9001 do praxe vzdelávacej inštitúcie. 
 
Cena pre členov AIVD 4,00 € + poštovné
Cena pre nečlenov:  8,00 € + poštovné

Objednať môžete na adrese: AIVD SR, Gondova 2, 814 99 Bratislava, alebo

h1