Kontaktné údaje

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

Sídlo
Gondova 2 814 99 Bratislava

Kontakt

tajomník AIVD: Dominika Hricová

e-mail: tajomnik@aivd.sk


prezident AIVD: Klaudius Šilhár
tel.: 0907 833 748, e-mail: prezident@aivd.sk

 

časopis VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

 


 

Fakturačné údaje:

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Gondova 2

814 99 Bratislava

IČO: 173 20 615

DIČ: 2020866078

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa – Bratislava mesto

Číslo účtu: 0011 485 752/ 0900

IBAN: SK8209 00000 00000 1148 5752

BIC (SWIFT): GIBASKBX

registrácia Ministerstvom vnútra SR dňa 18. apríla 1991 pod č. VVS/1-900/90-3799 

DUNS: 497038575

+420 734 605 605
h1