Týždeň celoživotného učenia

Podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa plánujeme pomôcť organizovať prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku.

Podujatia s podobným charakterom majú v európskom priestore vyše 20-ročnú tradíciu. Za touto obdivuhodnou snahou stojí presvedčenie profesionálov vo vzdelávaní i dobrovoľníkov a ich snaha rozšíriť účasť vo vzdelávaní počas celého ľudského života.

Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční v dňoch 26.11.- 2.12.2018.

Aké sú benefity účasti?

  • Oslovenie nových potenciálnych účastníkov vzdelávacích programov.
  • Propagácia vlastnej vzdelávacej inštitúcie v celoslovenskom rozsahu.
  • Propagácia vami usporiadaných podujatí v rámci TCU v médiách. Účasť na konferencií zadarmo / zľava na vstup na konferenciu.
  • Nadviazanie a upevnenie medzinárodnej a domácej spolupráce. Zvýšenie celkového záujmu o ďalšie vzdelávanie a skvalitnenie celoživotného vzdelávania na Slovensku. 
  • Video z vybraných konferencií TCU a odovzdávanie Ceny AIVD za rok 2015

 

Viac informácií na stránke www.tcu.sk

Facebook Týždeň celoživotného učenia

h1