Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých "Sila a radosť z učenia"

Tlačová informácia

 

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 

„Sila a radosť z učenia“ 

sa uskutočnil 15. mája 2018 v Bratislave

 

 

Bratislava, 15. máj 2018– Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zorganizovali okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých „Sila a radosť z učenia“, ktorý sa uskutočnil v utorok 15. mája 2018 v Bratislave.

 

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia aktérov oblasti vzdelávania dospelých v SR:

 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD SR)
 • Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV)
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)
 • European Association for Education of Adults (EAEA)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
 • Národná agentúra Erasmus +
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RUZ)
 • Slovenská akadémia vied (SAV)
 • Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie (SAACV)
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (SIOV)
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZPKPRK)

 

Na podujatí sa zúčastnila aj generálna sekretárka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých Regina Ebner, ktorá na stretnutí predstavila Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí. Spolu s prezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR Klaudiom Šilhárom Manifest odovzdali ministerke školstva, Martine Lubyovej. Zúčastnení týmto manifestom navrhujú vytvoriť vzdelávajúce sa Slovensko vo vzdelávajúcej sa Európe, ktoré je schopné riešiť budúcnosť pozitívnym spôsobom a pomocou všetkých potrebných zručností, vedomostí a spôsobilostí. Navrhujú vynaložiť úsilie na postúpenie o jeden krok vpred a rozvíjanie spoločnosti, ktorá sa dokáže vyrovnať s výzvami súčasnosti. Takéto úsilie si v súčasnosti vyžaduje udržateľné investície do vzdelávania dospelých na európskej, národnej, regionálnej i miestnej úrovni. Vzdelávanie dospelých môže pomôcť zmeniť životy a transformovať celú spoločnosť, pričom ide o ľudské právo a všeobecné blaho. Na tento účel je však potrebné vykonať náležité verejné investície do organizácií vzdelávania dospelých a učiacich sa.

 

Ministerka školstva SR na podujatí vyhlásila založenie novej podpory rezortu školstva v oblasti vzdelávania dospelých a predstavila Cenu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania. Pôjde o  putovnú cenu pre osobnosť alebo  organizáciu vzdelávania dospelých. Cenu  bude udeľovať  minister školstva raz ročne v rámci Týždňa celoživotného učenia a Európskeho týždňa odborných zručností.

Návrh na cenu bude vyberať komisia zložená zo zástupcov MŠVVŠ SR, ŠIOV a AIVD z nominácií na Cenu AIVD, ktorú udeľuje každoročne Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v 3 kategóriách:

1.     Vzdelávací projekt

2.     Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

3.     Popularizácia celoživotného vzdelávania

Diskutujúci v rámci okrúhleho stola sa zhodli na potrebe riešiť otázky terminológie v oblasti vzdelávania, chýbajúcich dát o vzdelávaní dospelých, uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a financovania ďalšieho vzdelávania.

Příloha
h1