Pozrite si novozvolený Výkonný výbor a Revíznu komisiu AIVD SR

Valné zhromaždenie AIVD SR si dňa 25.apríla 2017 zvolilo Výkonný výbor a Revíznu komisiu na roky 2017-2021.

 

Výkonný výbor AIVD SR

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD v SR

Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., viceprezident AIVD v SR

Katedra andragogiky Pdf UMB v Banskej Bystrici

 

doc. Ing. Peter Szovics, PhD., viceprezident AIVD v SR

Inštitút bankového vzdelávania, Národná banka Slovenska 

 

Mgr.Klaudia Bednárová, členka VV AIVD SR

the Bridge 

 

Ing. Milan Fančovič, člen VV AIVD SR

Inštitút bezpečnosti práce 

 

PhDr. Marek Lukáč, PhD., člen VV AIVD SR

Katedra andragogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove 

 

PhDr. Zuzana Štefániková, členka VV AIVD SR

Academia Istropolitana Nova    

 

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., členka VV AIVD SR

Asociácia kultúrno osvetových inštitúcií 

 

Ing. Jaroslav Výboštek, člen VV AIVD SR

V a V Akademy, s.r.o. 

 

Revízna komisia AIVD SR

 PhDr. Svetlana Chomová, PhD., predsedkyňa RK AIVD SR

Národné osvetové centrum

 

Mgr. Jana Krkošková, členka RK AIVD SR

Akadémia vzdelávania Čadca

 

Ing. Vladimír Hlinka, člen RK SIVD SR

Odbor celoživotného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Příloha
h1