Project Actors Community in Europe / PACE

Ste zapojení do európskych projektov a máte záujem zlepšiť výkon projektového riadenia? Nový projekt Project Actors Community in Europe (PACE) vytvára komunitu, ktorá si navzájom pomáha zhromažďovaním, zdieľaním, aktualizáciou, ďalším vylepšovaním a šírením existujúcich nástrojov pre nadnárodné projektové riadenie. AIVD sa ako partner projektu pokúsi zapojiť čo najväčší počet členských inštitúcií. Viac v najbližšom AIVD newsletteri.

h1