Projekt Európska sieť vzdelávania dospelých - InfoNet

Radi by sme vás informovali o projekte European InfoNetAdult Education,  do ktorého je AIVD zapojená ako partnerská inštitúcia. InfoNet slúži ako informačný portál pre zdieľanie aktuálnych trendov, problémov a ideí, v oblasti vzdelávania dospelých v Európe. V aktuálnom čísle sa nachádza aj článok o trendoch v ďalšom vzdelávaní na Slovensku.

h1