VÝHODY ČLENSTVA V ASOCIÁCII

 • Dlhodobé profesionálne zázemie najväčšej profesijnej asociácie vo vzdelávaní dospelých
 • Reprezentácia a presadzovanie záujmov členov v orgánoch štátnej správy a na národnej a medzinárodnej úrovni 
 • Možnosť výmeny skúseností a nadväzovanie partnerstiev
 • Členstvo v asociácií ako forma propagácie kvalitnej vzdelávacej inštitúcie
 • Bezplatný informačný servis o aktuálnom dianí v odbore
 • Odborný časopis Vzdelávanie dospelých za zvýhodnenú cenu  
 • Odborné publikácie vydávané asociáciou za zvýhodnenú cenu
 • Účasť na podujatiach organizovaných asociáciou bezplatne alebo za zvýhodnenú cenu.
 • Propagácia kurzov a iných podujatí členov na webe asociácie
 • Zľavy na služby iných dodávateľov spolupracujúcich s asociáciou
 • Možnosť participácie na konferenciách, seminároch a podujatiach organizovaných asociáciou
 • Poskytovanie odborných informácií a informovanie o legislatívnych zmenách z oblasti ďalšieho vzdelávania
 • Prístup k dokumentom a materiálom z konferencií, podujatí
 • Možnosť zapojenia sa do celoslovenského projektu „Týždeň celoživotného učenia“, ktorého je AIVD hlavným koordinátorom
h1