Učiace sa mestá / Learning Cities

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na stretnutiaUčiace sa mestá / Learning Cities, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

11. októbra 2017 v Bardejove, Hotel Šariš, SNP 1
Program     Registrácia

12. októbra 2017 v Banskej Štiavnici, SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13
Program     Registrácia

13. októbra 2017 v Bratislave, Primaciálny palác
Program     Registrácia

Prezentovať a diskutovať s vami budú domáci a zahraniční odborníci

účasť prisľúbili napríklad:

 • Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Arne Carlsen, riaditeľ UNESCO Institute for Lifelong Learning (jún 2011 - jún 2017)
 • Alexia Samuel, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission
 • Mária Krasnohorská, veľvyslankyňa, Koordinátor Poradného zboru expertov UNESCO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Marián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR
 • Irena Fonodová, výkonná riaditeľka Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu
 • Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
 • Monika Korkošová, riaditeľka Odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR
 • Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 • Milan Ftáčnik, spoluautor reformy Učiace sa Slovensko
 • Juraj Vantuch, spoluautor reformy Učiace sa Slovensko
 • Ivana Studená, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV​
 • Lucia Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov Trexima Bratislava
 • Peter Szovics, riaditeľ IBV Národná banka Slovenska  

Podujatia sa konajú v rámci 17. ročníka Týždňa celoživotného učenia na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu Slovenská komisia pre UNESCO.
 
Účasť na podujatiach je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 9.októbra 2017.
 
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.
 
Klaudius Šilhár
prezident AIVD v SR

h1